A Holiday Home AG Általános Szerződési Feltételei bérbeadók számára

(a továbbiakban „Holiday Home” megnevezéssel)

I. rész - Definíciók

Az alábbi, félkövéren szedett kifejezések érvényesek a Holiday Home és a szállásadók közötti közvetítői szerződés (a továbbiakban „közvetítői szerződés“) és az ehhez tartozó ÁSZF vonatkozásában.

A Holiday Home Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban „ÁSZF“) a bérbeadó felé

Az ÁSZF jelenlegi verziója a közvetítői szerződés szerves részét képzi, amelyet a bérbeadó bármikor megtekinthet a https://portal.HolidayHome.net oldalon, vagy a portálra való bejelentkezés alkalmával. A bérbeadónak változtatásra nincs lehetősége, ez elutasításra kerül. A bérbeadó fejlesztési javaslatait a kapcsolattartója természetesen szívesen veszi.

A tulajdonos ajánlata

A bérbeadó által a portálon rögzített objektumok, figyelembe véve a kapcsolódó adatokat, mint az ingatlan leírását, elérhetőségét, nettó árait, képeit stb. Ezek a bérbeadó ajánlatai vagy ajánlatok cím alatt kerülnek megnevezésre. A bérlő jogosult arra, hogy a Holiday Home-on keresztül egy bizonyos időszakra lefoglalja ezeket az ajánlatokat, és így kössön szerződést a bérbeadóval. A Holiday Home, mint szállásközvetítő, a megállapodás szerinti feltételekkel a bérbeadó nevében és számlájára közvetít.

Érkezési és elutazási jegyzőkönyv

A Portálon rendelkezésre álló érkezési és elutazási jegyzőkönyv lehetővé teszi a bérbeadó számára, hogy érkezéskor és elutazáskor egy egységes dokumentumot nyújtson a bérlő felé. A jegyzőkönyv használata csökkenti a reklamációk számát, és gyakran kizárja a bérlők utólag érkező követeléseit.

Az információk időszerűsége

A bérbeadó kötelezettsége, hogy az ajánlataival kapcsolatos összes adatot a Portálon teljeskörűen, a tényleges feltételeknek és elérhetőségnek megfelelően összegyűjtse, és ezt rendszeresen felülvizsgálja és aktualizálja. A Portálon rendelkezésre álló adatok szolgálnak alapul a Holiday Home-on keresztül történő foglalásokhoz. Az adatok helyességéért és teljességéért kizárólag a bérbeadó felel.

Visszaigazoló e-mail

Automatikusan elküldött e-mail a Portálról a bérbeadó részére, amelyet az ingatlan adataiban végrehajtott minden módosítás után elküld a rendszer a megadott szerződéses e-mail címre. Ezt az e-mailt akkor is elküldjük, ha a bérbeadó megbízza a Holiday Home egyik munkatársát a változtatás beállításával. A beállított változtatás a bérbeadó számára kötelező érvényű. A bérbeadó köteles a Holiday Home-tól címről érkező leveleket bizalmasan kezelni.

Foglalások

Egy foglalás, amikor a bérlő kötelezettséget vállal a bérbeadó által kínált ajánlat lefoglalására, amelyben a Holiday Home közreműködik. A bérlő foglalásának elfogadása a bérbeadóra vonatkozóan kötelező érvényű. Ezt a Holiday Home a bérbeadó nevében és számlájára elfogadja és megerősíti a bérlő felé, a bérbeadó által a Portálon megadott feltételek alapján. A bérbeadó visszaigazolása nem szükséges.

Foglalási felület

Az online foglalási oldal, melyen a bérlő foglalást rögzíthet a bérbeadó általm megadott feltételeknek megfelelően. A foglalási felület mindenkor elérhető a www.HolidayHome.net oldalon.

Foglaltsági naptár

A Portálon található és a bérbeadó és a Holiday Home számára kötelező érvényű naptár, amely a bérbeadó által beállított foglalható időszakokat tükrözi. A foglalási naptár valamennyi bejegyzése a naptárban és a downstream weboldalakon / platformokon azonnal megjelenik. Utólagosan nem módosíthatók. A bérbeadó ebből kifolyólag vállalja, hogy a rendelkezésre álló időszakokat minden naptárban aktuálisan kezeli, hogy a Holiday Home ezt alapul véve bármikor foglalást közvetíthessen.

Adatvédelem

Az adatvédelmi irányelvek a közvetítői szerződés szerves részét képezik, és az aktuális verziójuk a https://portal.HolidayHome.net oldalon bármikor elérhető. Ebben kerül megfogalmazásra, hogy a Holiday Home hogyan rögzíti, használja, továbbítja és tárolja a tulajdonosok személyes adatait, és a tulajdonosoknak milyen jogai és kötelezettségei vannak – a hatályos előírások alapján – a Holiday Home-on keresztül az adatkezeléssel összefüggésben.

A bérlő adatai

Minden olyan információ, amely bármilyen módon ahhoz a bérlőhöz kapcsolódik, aki az objektumban lakott, lakik vagy lakni fog.

Kárpótlás a kihasználatlanságért

A bérbeadó kártérítési igénye meg nem érkezés esetén, melynek kiszámítása a fizetési és a szerződési feltételek figyelembevételével történik.

Esedékesség

Az az időpont, amelytől a hitelező igényt nyújthat be, és az adósnak teljesítenie kell.

Holiday Home

A Holiday Home, a Holiday Home.net AG-t, mint svájci székhelyű 6312 Steinhausen Hinterbergstrasse 56 alatt található részvénytársaságot jelöli. A Holiday Home biztosítja és működteti foglalási felületet és a portált a bérlő és a bérbeadó közti ajánlatok közvetítésére, és tényleges közvetítő a bérlő felek között. A Holiday Home a bérbeadó megbízásából, annak nevében és számlájára vendégeket keres, és bérbeadási szerződést közvetít. A keresés költségeit a Holiday Home maga viseli. A Holiday Home nem része, és nem lesz része a bérlő és bérbeadó közötti bérleti szerződésnek, és nem vállal semmilyen szavatosságot vagy garanciát a szerződés kifogástalan teljesítéséért sem a bérlő, sem a bérbeadó részéről.

Azonosítás

A Holiday Home-nak a hatályos törvények alapján a bérbeadótól bármikor jogában áll az objektum tényleges létezéséről vagy azonosításáról, és / vagy az elidegenítés jogáról igazolást kérni.

Inkasszó

A Holiday Home minden olyan lépése, amely a bérlőnek a Bérleti szerződés értelmében esedékes bérleti díjának megfizetésére irányul, beleértve a Bérbeadó minden igényét.

Teljesítés változtatása

A bérlő tartózkodása alatt bekövetkezett minden eltérésről, amely a bérleti szerződés megkötésének időpontjában fennálló ajánlathoz képest változtatást jelent (például visszatérítések, kiegészítő szolgáltatások vagy a szerződés egyéb módosításai), a bérbeadó közvetlenül a bérlővel – a Holiday Home minden felelőssége / kötelezettsége nélkül – köteles megegyezni. A Holiday Home nevében tett nyilatkozatok a Holiday Home előzetes írásbeli megerősítése nélkül tilosak.

Bejelentkezés

Folyamat, amikor a Portálon a bérbeadó az egyértelmű felhasználónevével (e-mail cím vagy partnerkód) és jelszavával bejelentkezik. A bérbeadó egyedüli felelőssége, hogy bejelentkezési adatait senki ne használja. Ő felelős a bejelent-kezéssel végzett valamennyi tevékenységért.

Az ingatlan hiányos állapota

Az objektum bármilyen negatív eltérése a szerződésben vállaltakhoz képest, függetlenül annak okától.

Bérlő

Természetes vagy jogi személy, aki a megadott időtartamra a bérbeadónak járó bérleti díj megfizetése ellenében az ingatlant rendeltetésszerzűen használja. Ő a bérbeadó közvetlen szerződéses partnere.

Bérleti díj

A bérlőnek az objektum biztosításáért járó díjazása, beleértve az utazási irodák jutalékát, az adókat, a díjakat és a Holiday Homenak a közvetítés során felmerülő összes költségét. Az ebben foglalt nettó árakat a közvetítő a bérbeadó nevében elfogadja, és a bérbeadónak továbbítja.

Nettó árak

A bérbeadó által a bérlő tartózkodására megszabott ár, amelyet a Holiday Home a bérbeadó részére továbbítani köteles. A nettó ár alapján a Holiday Home meghatározza a szokásos piaci jutalékot, és az ezen alapuló bérlő által fizetendő bérleti díjat.

Kihasználatlanság

Az objektum státusza, amelyet a megadott időszakban a bérbeadó, a bérlő vagy más harmadik fél sem használ ténylegesen, még akkor sem, ha korábban ez az időszak foglalt volt.

A Portál használata

Minden olyan tevékenység, amely a bejelentkezés és a kijelentkezés között a Portálon történik.

Objektum

Egy tárgy (nyaralóház, apartman, mobilház, sátor, szoba, és minden más nyaralásra alkalmas helyiség) amelynek használatára a bérlő, a bérbeadótól a bérbeadó ajánlata alapján a Portálon keresztül a megegyezett feltételek mellett bérleti díj megfizetése ellenében elkötelező jellegű foglalás után jogosult.

Ingatlan kezelés

Összefoglalja a bérbeadó által a Portálon lévő és az ajánlatokkal összefüggő összes adat kezelését. A bérbeadó felel a Holiday Home és a bérlő felé az adatok pontosságáért, időszerűségéért és teljességéért.

Ingatlan leírása

A bérbeadó Portálon található minden adata, amely egy adott objektumra és az ahhoz kapcsolódó ajánlatra vonatkozik. A Holiday Home összeállítja az összes adat átfogó leírását több nyelven, amely az értékesítési csatornáktól függően különbözőképpen nézhet ki. A bérbeadó számára csak az általa a Portálon megadott adatok relevánsak.

Opciók

Az opció egy nem elkötelező jellegű, ingyenes bérlői foglalás, amely általában csak 1-2 napig érvényes és azután automatikusan lejár, vagy fix foglalássá válik. Az opció nem foglalás, csak érdeklődés.

Portál

A bérbeadó és bérlő által használt online felület, melyet a Holiday Home a bérbeadó rendelkezésére bocsátott a https://portal.HolidayHome.net weboldalon az ingatlanok és ajánlatok rögzítéséhez.

Jutalék

A Holiday Home közvetítői tevékenységéért járó díjazás. A jutalékot a bérbeadó viseli minden egyes bérleti szerződés esetében, amelynek mértéke a nettó ár, az árfolyam, az adó és más tényezők függvénye.

Az ajánlatok minőségének ellenőrzése

Ajánlatok vizsgálatát a Holiday Home azzal a céllal végzi, hogy adott esetben a bérbeadó számára a foglalások számának növeléséhez tanácsot adjon. A minőségellenőrzés minden esetben önkéntes alapon történik, és nem része a Holiday Home szerződéses szolgáltatásainak.

Egyetemes felelősség

Amit ebben a megállapodásban vagy a feltételekben egyetemes felelősségként említettünk, azt jelenti, hogy minden adós (több bérbeadó esetén minden bérbeadó) a károsulttal szemben felelősséggel tartozik a teljes követelés vagy összes kár összegéért. Ennek megfelelően, a károsult szabad döntése, hogy melyik adóst vagy kötelezettet vonja felelősségre, illetve hogy mindenkivel vagy csak egyesekkel szemben van követelése. Lehetősége van mindenkitől a kár egészének vagy csak egy részének megtérítését követelni. Minden adós kötelezett marad a teljes követelés teljesítéséig.

Adók

Bármely bevételhez kapcsolódó, szállásadót terhelő, idegenforgalmi vagy egyéb látogatói- vagy jövedelemadó, amely a bérléssel kapcsolatos a tartózkodási hely szerinti országban esedékes. Ezekért kizárólag a bérbeadó felelős.

Lemondás

Lefoglalt ajánlat, illetve egy már megkötött bérleti szerződés törlése, a megállapodás szerinti bérleti időszak kezdete előtt.

Rendelkezésre állás / Foglaltság

Azok a periódusok, amelyekben a foglaltsági naptár szerint lehetőség van a szóban forgó objektum bérlésére, és ez alapján a megfelelő ajánlat közvetítésére.

Bérbeadó

Természetes vagy jogi személy, aki az ingatlan bérbeadásához szükséges jogokkal rendelkezik. Egyetlen szerződő fél, aki a szerződéses megállapodás szerint a szállást a bérlő számára biztosítja, és a bérlő felé kizárólagosan felelős.

Közvetítő

A Holiday Home funkciója, amelyet a bérbeadó nevében és számlájára lát el ezen ügynöki szerződés alapján, és ennek keretében egyéb értékesítési csatornákon. A bérlő részére kínál és közvetít, ezáltal a bérbeadó nevében és számlájára a megfelelő bérleti szerződést létrehozza, ennek ellenére semmiféle szavatosságot nem vállal a szálláshely kifogástalan biztosítására. Az így közvetített bérleti szerződés kizárólagos szerződő felei a bérbeadó és a bérlő.

Szerződés szerinti szálláshely

A szállás a foglalás pillanatában minden tekintetben a létrejött bérleti szerződés és a bérbeadó kapcsolódó ajánlatával megegyezik, a Portálon szereplő leírások és feltételek szerint a bérlő szemszögéből.

Értékesítő partnerek

A Holiday Home üzleti partnerei, amelyek szintén webhelyeket üzemeltetnek az ajánlatok megjelenítéséhez (pl TUI, Booking, Casamundo, Airbnb, Priceline, utazási irodák és még sokan mások), és a saját honlapjukon a Portálon rögzített ajánlatokat kínálják a Holiday Home együttműködésével.

Helyszíni fizetés

A helyszíni fizetés bizonyos feltételek mellett lehetőséget biztosít arra, hogy a bérlő bérleti díját a bérbeadónak a kulcsátadáskor euróban kifizesse. Ebben az esetben a lemondásért kártérítés fizetése nem lehetséges.

2. rész – Általános Szerződési Feltételek

Bevezetés

A bérbeadó megbízza a Holiday Home-ot, hogy jutalék fizetése ellenében közvetítőként a bérleti szerződéseket közvetítse, és felhatalmazza a Holiday Home-ot, hogy nevében és számlájára ajánlatait harmadik fél részére bérlés céljából közvetítse, és a megfelelő bérleti szerződést nevében és számlájára megkösse.

A) Hatály

 1. Ezek az Általános Szerződési Feltételek a Portál használatakor a Holiday Home és a szállásadó közötti együttműködésre vonatkoznak. A bérbeadó Portál használatakor minden alkalommal elismeri a mindenkori érvényes Általános Szerződési Feltételeket és Adatvédelmi Szabályokat, melyek elérhetőek a https://portal.HolidayHome.net oldalon.
 2. Az Általános Szerződési Feltételek fontos része a Holiday Home és a bérbeadó között megkötött közvetítői szerződésnek. Annak ellentmondó, vagy tőle eltérő feltételek kifejezetten kizártak, hacsak a Holiday Home írásbeli hozzájárulása nem áll rendelkezésre. A bérbeadóra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek akkor is érvényesek, ha a Holiday Home - függetlenül attól, hogy a bérbeadó ezzel ellenkező feltételeit ismerte vagy sem – szolgáltatásait hiánytalanul teljesíti.
 3. A bérbeadóra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek nem csak az eredeti szerződésre érvényesek, melyre először a megállapodás megszületett, hanem az azt követő szerződésekre és ajánlatokra is, illetve az eredeti szerződéstől függetlenül az összes további szerződésre abban az esetben is, ha ezeket az Általános Szerződési Feltételek nem kifejezetten tartalmazza.
 4. A bérbeadóra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek változtatásairól a bérbeadó a Portálra való bejelentkezése előtt figyelemfelkeltő felhívás formájában tájékoztatást kap. A belépéssel a bérbeadó elfogadja a jelzett változtatásokat.

B) Az ajánlatok kezelése és a bérbeadó felelőssége

 1. A bérbeadó az ajánlatát a Portál felületén mindenkor szabadon kezelheti. A Portál számos lehetőséget biztosít, hogy a bérbeadó a saját feltételeit a kívánságainak megfelelő beállíthassa. A bérbeadó felel a Holiday Home, ill. a viszonteladók (harmadik fél) és saját bérlői felé úgy minden beállításért és adatközlésért, mint az adatok teljességéért és időszerűségéért. A bérbeadó köteles az ajánlatokra vonatkozó, vagy ahhoz kapcsolódó adatokban lévő változtatásokat a Portálon haladéktalanul megtenni, az adatokat rendszeresen ellenőrizni, különös tekintettel arra, hogy mindig aktuálisak és hiánytalanok legyenek.
 2. A Holiday Home jogosult és kizárólagos joga van, hogy a bérbeadó minden szabadnak jelzett időszakát kiközvetítse, és ez által a bérbeadó nevében megfelelő bérleti szerződéseket kössön. A Holiday Home nem volt és nem lesz sem részese, sem egyéb úton érdekelt a bérbeadó és a bérlő közötti szerződéses kapcsolatban.
 3. A bérbeadó köteles a Holiday Home Portál felületén a foglaltsági naptárban a saját foglalásait bejelölni, hogy ezzel elkerülje a fizetésköteles dupla foglalásokat. A Holiday Home a bérbeadó jelzéséig az ajánlatokat világszerte közvetíti, amelyek teljesítéséért a tulajdonos maga felel.
 4. A bérbeadó szabadon jelölhet saját foglalásokat. Ez egészen addig nincs korlátozva, amíg erről egy külön megállapodás nem születik.
 5. Amennyiben a bérbeadó megsérti a bejelölésre vonatkozó kötelezettségét, a károkozásért felelősséggel tartozik a Holiday Home és egy esetleges harmadik fél és a bérlő felé.

C) Ajánlatok

 1. A bérbeadó szabadon rögzítheti az ajánlatait. Ő a felelős az objektumok, a foglaltság, a költségek, a rezsi, az útleírás és a környék, stb. teljeskörű, naprakész, pontos és hiteles információiért, leírásásért. Ő felel a bérlő és a Holiday Home felé bármilyen téves vagy hiányos információért, akkor is, ha a Holiday Home az objektumot korábban személyesen is megtekintette. Ez akkor is érvényes, ha a bérbeadó a Holiday Home-ot bízta meg, hogy a nevében változtatásokat végezzen a Portál felületén.
 2. Ha a bérbeadó egy harjadik személyt, vagy a Holiday Home-ot megbízza az ajánlata módosításával a Portálon, úgy a módosítás a rögzített e-mail címre történő visszaigazolás után lép érvénybe. Ettől eltekintve a bérbeadó köteles a kért változtatás ellenőrzésére.
 3. A bérbeadó által biztosított fényképeknek naprakésznek kell lenniük, és a tulajdonos által bármikor aktualizálhatóak. A bérbeadó az objektumadatokhoz, különösképpen az objektum képeihez átadja a Holiday Home részére a használati jogot, hogy ezeket marketingcélokra, és a Holiday Home ill. szerződéses partnerei egyéb oldalaira feltehesse, marketing és reklámcélokra, valamint prezentációkhoz felhasználja. Ebben az összefüggésben a bérbeadó biztosítja a Holiday Home számára a jogot arra, hogy reklámozza és bemutassa szolgáltatásait a Google Térképen és más oldalakon. A bérbeadó biztosítja a Holiday Home-ot arról, hogy a Portálra feltöltött valamennyi ingatlanadat (mint pl. képek) jogos tulajdonosa, és ezért a Holiday Home felé korlátlan felelősséggel tartozik.
 4. A Holiday Home a Portál felületén rendszeres időközönként a bérbeadó ajánlatain minőségellenőrzést hajt végre, és még több foglalás generálásához a bérbeadónak különböző módosításokat javasol.
 5. A bérbeadó felelős a Holiday Home és a bérlő felé általa a Portál felületén megjelentetett ajánlatok leírásáért. A Holiday Home ennek alapján fogja az objektumot a bérbeadó nevében és számlájára világszerte megjelentetni, és a megfelelő foglalásokat megtenni. Minden foglalásnak ami a rögzített leírás alapján történt, a leírásnak megfelelően kell teljesülnie. A bérbeadó által történt változások akkor lépnek érvénybe, ha ezeket a Holiday Home jóváhagyta, és csakis az ezt követő foglalásokra érvényesek. A már kiközvetített foglalásokat a bérbeadónak a korábban ígért feltételeknek megfelelően kell lebonyolítania.
 6. A bérbeadó köteles az objektumot a bérlőnek tiszta, sértetlen és használható állapotban átadni. Az ingatlannak alkalmasnak és felszereltnek kell lennie a bérbeadó által meghatározott személyek számának fogadására. Az objektum átadásakor a mindenkori bérbeadó köteles a bérlővel a Holiday Home által biztosított Érkezési- és Elutazási jegyzőkönyvet aláíratni, egy esetlegesen később felmerülő reklamáció elkerülése érdekében. Ebben a jegyzőkönyvben a kulcsátadás, a kaució és az objektum szerződéses átadása szabályozott. A bérlő által aláírt eredeti Érkezési- és Elutazási jegyzőkönyvet a Holiday Home kérésére a bérbeadónak a reklamáció elutasítására rendelkezésre kell bocsátania.
 7. A Holiday Home javasolja a bérbeadónak, hogy a bérlő az objektum visszaadásakor az Érkezési- és Elutazási jegyzőkönyvön aláírásával megerősítse a helyes átadást. Amennyiben a bérbeadó erről lemond, és a bérlő a későbbiekben a Holiday Home-nál reklamációt nyújt be, a Holiday Home jogosult a bérbeadótól a panaszkezelés fedezésére egy 50 Eurós átalánydíj felszámolására. Az ezen felüli mértékű kár érvényesítése elbírálásra kerül.
 8. A bérlő ott tartózkodása alatti, az objektummal kapcsolatos szolgáltatásban, visszatérítésben, kiegészítő szolgáltatásban bekövetkező vagy egyéb változtatásokat a bérbeadónak a bérlővel kell egyeztetni. A Holiday Home tájékoztatja a bérlőt, hogy a tartózkodás ideje alatt minden problémát közvetlenül a bérbeadóval kell tisztáznia. A bérbeadó nem jogosult a Holiday Home nevében nyilatkozatot vagy jogi lépéseket tenni. A Holiday Home nem felel a bérlő vagy a vele érkezők viselkedéséért, vagy a háziállatok által esetlegesen okozott károkért.
 9. Az objektum elidegenítése esetén a bérbeadó köteles a Holiday Home-mal megkötött jelen szerződést minden jogával és kötelezettségeivel a jogutódjára átruházni, és garantálni, hogy a már visszaigazolt foglalásokat az új tulajdonos teljesíti. Ellenkező esetben a régi és az új tulajdonos egyetemlegesen felel a kialakult következményekért. A szerződés átadására a Portálon rendelkezésre álló formanyomtatványt kell használni. Ugyanez vonatkozik a bérbeadó halála esetén is. Az örökös, szerződő félként szerződik, és ezzel vállalja, hogy ezt teljesíti. A bérbeadói szerződés aláírásával a bérbeadó igazolja, hogy már megtette vagy folyamatban van a szükséges óvintézkedések megtétele. Ennek igazolására a Holiday Home bármikor kérheti a vonatkozó dokumentumok benyújtását.

D) A Portál használata

 1. Annak érdekében, hogy a bérbeadó a Portál felületéhez hozzáférhessen és használhassa szolgáltatásait, egy felhasználói fiókot kell regisztrálnia. Amikor a bérbeadó egy jogi személy számára felhasználói fiókot regisztrál, garantálja, hogy erre jogosult. A bérbeadó a Holiday Home felé felel a helyes, aktuális és teljeskörű információért. Az adatoknak mindig naprakésznek kell lenniük.
 2. A bérbeadó kizárólagos felelősséggel tartozik a bejelentkezési adataiért, és hogy ezeket bizalmasan és biztonságosan kezeli.
 3. A regisztrációs adatok elvesztése, visszaélése vagy egyéb károsodása esetén a bérbeadó a Holiday Home-ot haladéktalanul köteles tájékoztatni.
 4. A bérbeadó kizárólagos felelősséget vállal a Portálon végrehajtott vagy a felhasználói fiókjával kapcsolatos tevékenységekért.
 5. A Holiday Home jogosult - de nem köteles - személyazonosság ellenőrzése, és igazolást kérhet a bérlőtől, az objektum létezésére és tulajdonjogának igazolására.

E) A bérlő reklamációja

Ha a bérlő az ott tartózkodása alatt a bérbeadónál panaszt tesz, ezt a bérbeadónak azonnali hatállyal meg kell oldania. A bérlő távozása utáni panaszokat (a jogosságától függetlenül) azonnal fel kell dolgozni, és rögtön meg kell válaszolni (maximum 7 napon belül). Abban az esetben ha a bérlő panaszát a bérbeadó a fent említett határidőn belül nem válaszolja meg, a Holiday Home kártérítést szabhat ki a bérbeadóra. Ez a Holiday Home további kártérítési igényét nem érinti. A szállásadó biztonsága érdekében a Holiday Home az "Érkezési- és Elutazási jegyzőkönyv" használatát javasolja, amely a Portál felületén megtalálható. A későbbi panaszok ezzel a jegyzőkönyvvel szinte mindig elkerülhetők.

F) Foglalás törlése a bérlő által

 1. A Holiday Home lemondási díjat fizethet a bérlőnek a következő feltételek teljesülésekor
  • a lemondott foglalást legalább 8 héttel az utazás megkezdése előtt foglalták, és ezt a foglalást bérbeadó visszaigazolta
  • a lemondás az utazás megkezdése előtti 3 héten belül történt
  • a Holiday Home a teljes bérleti díjat megkapta a bérlőtől
  • a bérlő nem követel kártérítést a Holiday Home-tól
  • az objektumban a lemondás után az érintett időszak rendelkezésre állt a Holiday Home számára, lehetséges foglalás biztosítására
  • a vonatkozó foglalásnál a fizetési mód nem "fizetés a helyszínen" volt
  • a bérbeadó írásban megerősíti, hogy az objektumot egyéb úton nem tudta az adott időszakban kiadni.
 2. A sztornóköltségre vonatkozó igény érvényét veszti, ha a fenti feltételekből egy vagy több nem teljesült, vagy a bérbeadó az objektumát az adott időszakban saját vendégekkel megtöltötte, vagy a bérbeadó a naptárát a Portál felületén saját foglalással lezárta, így megakadályozva a további értékesítést. A bérbeadónak írásbeli nyilatkozatot kell küldenie a Holiday Home számára a Portálon található nyomtatvány alapján az elutazást követő 10 napon belül a lemondási költségek igénylésére, és biztosítania kell, hogy a lemondott időszakban az objektum nem volt foglalt. Amennyiben a bérbeadó ezt a kötelezettségét elmulasztja, úgy a későbbiekben nem jogosult a kártérítésre.
 3. A kártérítés mértéke a nettó ár 75%-a lehet. A kártérítés kiszámítása a kihasználatlan időszakra az objektum nettó árából, a tényleges szállásköltségek figyelembe vételével történik.
 4. Abban az esetben, ha a bérlő nem fizeti be a lemondási díjakat, a bérbeadónak lehetősége van a bérlőtől közvetlenül követelni a lemondási díjakat.

G) Árak és Fizetés

 1. Holiday Home a bérbeadó által meghatározott nettó árak ismeretében, szokásosi piaci jutalákot alkalmazva alakítja ki a bérleti díjat.
 2. A tulajdonos ugyanezen jutalék nélküli, nettó árakat adja meg harmadik fél részére. A Holiday Home jutaléka legalább 20%, mely a pénznem, adók, értékesítési csatornák és kihasználtság függvényében változhat, és teljeskörűen fedezi a Holiday Home és partnereinek költségeit. Amennyiben a helyszíni fizetési mód kerül beállításra, úgy a Holiday Home jutaléka a visszaigazolással együtt kerül a bérlő részére kiszámlázásra. Ebben az esetben a bérbeadó kártalanítására (az F pont értelmében) nincs lehetőség.

H) Adók

A bérbeadó felelős a bérlésből eredő forgalmi-, szállás -, idegenforgalmi - vagy egyéb látogatói- és jövedelemadók ("adók") bejelentéséért, levonásáért és nettó árába beszámításáért. Amennyiben jogilag megengedett, a Holiday Home nem felelős a tulajdonosra vonatkozó adóterhek beszedésért, a bevallásért és a befizetésért.

I) Fogyasztóvédelem és használati jogok

 1. A bérbeadó nem jogosult – a Holiday Home által közvetített szerződéses feltételek teljesítésén kívül - a vendégekkel a Holiday Home-ot megkerülve szerződéses kapcsolat létesítésére.
 2. A bérbeadó a Holiday Home beleegyezése nélkül nem jogosult a Holiday Home információiból származó új adatait, pl: szerkesztett képeket, fordításokat vagy a kidolgozott objektumleírást felhasználni, illetve felhasználásra egy harmadik félnek átadni.
 3. Az 1-2. pontban említett kötelezettségek megszegése esetén a Holiday Home a bérbeadótól jogosult kártérítést követelni.

J) Felelősség

 1. Valamennyi kár esetében, amely a szerződés megszegéséből, vagy a bérleti szerződéssel ill. közvetítői szerződéssel kapcsolatban felmerül, beleértve a szerződésben nem szabályozott felelősséget is, különösen az ingatlan hiányosságainak tekintetében, vagy ha nem áll rendelkezésre az ingatlan, a bérlő vagy harmadik fél részéről felmerül – amennyiben törvényileg megengedett - kizárólag a bérbeadó a felelős. Ugyanez érvényes a Portálon nem megfeleően rögzített adatokra vonatkozóan is.
 2. A Holiday Home nem kezeskedik továbbá a bérlő fizetési, vagy egyéb teljesítési kötelezettségei tekintetében a bérbeadó felé, kiváltképp a bérleti szerződés vonatkozásában. A továbbiakban és amennyiben törvényileg lehetséges, a Holiday Home felelőssége a károk, költségek, veszteségek vagy kötelezettségek tekintetében, melyek a a Portálhoz való hozzáférés, illetve annak használatából keletkeznek, kizárt. Ilyen értelemben a Holiday Home különösképpen nem felelős az alábbiak vonatkozásában:
  1. minden veszteség (különösen az adatokban) és rosszindulatú szoftverek által okozott károk;
  2. közvetítések sikeressége;
  3. a bérlő fizetőképessége;
  4. a Portálhoz való zavartalan hozzáférés.

K) Kártalanítás

A bérbeadó tartózkodik mindenféle kár- vagy panaszigénytől a Holiday Home, illetve valamennyi értékesítési partnerei és alkalmazottai felé, mindenféle igény, követelés, kár és költség tekintetében, melyek a Holiday Home-nál:

 1. olyan megjelnített tartalom vagy anyag tekintetében, melyet a bérbeadó a Portálra való belépéssel hozott létre
 2. a bérbeadó bejelentkezése után a Portál használata által
 3. a közvetítői szerződés (beleértve az ÁSZF-et), vagy a bérbeadó részéről egy bérleti szerződés megsértése által
 4. a bérlő tartózkodása kapcsán a bérbeadó ingatlanaiban

létrejönnek, vagy közvetlenül vagy közvetve kapcsolódnak hozzá.

L) Levelezés, Adatvédelem és a változtatás joga

 1. A bérbeadó nyilatkozatai a Holiday Home AG, Hinterbergstrasse 56, in CH-6312 Steinhausen (Svájc) részére való megküldésével és átvételével lépnek érvénybe. Minden nyilatkozat esetében a Holiday Home-hoz való kézbesítés és átvétel napja a mérvadó. Az e-mailben történő nyilatkozat akkor válik érvényessé, amikor a Holiday Home a nyilatkozat kézhezvételét írásban is megerősítette.
 2. A jelen ÁSZF minden korábbi ÁSZF-et felülír. A Holiday Home jogosult az ÁSZF-et és az Adatvédelmi tájékoztatót bármikor, különösen a piaci- és versenyhelyzet függvényében és/vagy jogi helyzettől függően egyoldalúan módosítani.
 3. Mindkét fél vállalja, hogy betartja az összes hatályos -különösen az adatvédelemre vonatkozó- törvényi rendelkezést. A bérbeadó egyáltalán nem jogosult a vendégek adatait felhasználni, a foglalással kapcsolatos szükséges egyeztetéseken túlmenően, vagy azokat más célra használni/továbbadni. A Portál használatával a bérbeadó elfogad minden feltételt és Adatvédelmi tájékoztatást, mely bármikor megtekinthető a https://portal.HolidayHome.net linken.

M) A választott bíróság és a választott bíróság eljárásának a helye

 1. A jelen ÁSZF-ből eredő, vagy azzal összefüggésben felmerülő jogviták – amennyiben törvényileg megengedett - kizárólag a svájci jog hatálya alá tartoznak, a törvényi összeütközések és az ENSZ Értékesítési Egyezmény (CISG / Bécsi Értékesítési Egyezmény) rendelkezéseinek kivételével.
 2. A joghatóság helye a svájci Zug tartomány bírósága. Mindemellett a Holiday Home fenntartja magának a jogot, hogy a bérbeadót a lakóhelyén bejegyzett általános joghatóságnál perelje be.

N) Záradék

 1. Amennyiben az ÁSZF bármely pontja érvénytelenné, nehezen meghatározhatóvá vagy végrehajthatatlanná válnak, ez nem érinti az ÁSZF és a közvetítői szerződés érvényességét. A hatálytalan vagy végrehajthatatlan rendelkezést egy hatályos és végrehajtható rendelkezéssel kell helyettesíteni.
 2. Vitás esetekben az ÁSZF német változata a mérvadó, nem pedig a fordítás.