Tiráž

Provozovatel stránek:

Holiday Home AG
Hinterbergstrasse 56
CH-6312 Steinhausen
IČO: CHE-110.253.046 HR/MWST (Zug)
založeno: 09.10.2003

Správní rada/Management:
Alexander Claashen (Präsident)
Heiko Dietz

Kontakt:
Telefon: 0041-41-5881844
eMail: service@holiday-home.org

Holiday Home ® je registrovaná a chráněná známka

Nabídky

Všechny nabídky na těchto stránkách byly dány k dispozici online a jsou spravovány soukromými a komerčními poskytovateli (pronajímateli) rekreačního ubytování. Holiday Home exportuje tato data na své vlastní webové stránky a weby třetích stran, neustále je aktualizuje a zprostředkovává je přímo i nepřímo zákazníkům (nájemcům) nabídek. Cílem tohoto zprostředkování je nájemní smlouva mezi nájemcem a pronajímatelem. Holiday Home zastupuje nájemce ve vztahu k pronajímateli a pronajímatele ve vztahu k nájemci. Holiday Home se zavázal a udělá vše pro to, aby ochránil jakékoliv zájmy.

Kontaktní osoba

eMail: service@holiday-home.org

Service-Telefon:

Mezinárodní 0041 41 5881844
v Německu 030-31196633
ve Švýcarsku 041-5881844
v Česku 228-888400
v Maďarsku 06-84-884088
v Itálii 0464-040104
v Polsku 71-7166741
v Chorvatsku 051-898000
v Nizozemsku 0031-208112208
v Rakousku 0043-7208870345

a pro nájemce přes webové stránky
www.holiday-home.cz
www.holidayhome.net
info.holidayhome.net

pro pronajímatele
portal.holidayhome.net
owner.holidayhome.net
blog.holidayhome.net

Odpovědnost

Obsah našich stránek byl vytvořen s velkou péčí. Informace nejsou však vyčerpávající. Aktuálnost odpovídá době vyhledávání. Chyby při tisku a chyby jsou vyhrazeny.
Osoby podílející se na www.holidayhome.net nemají žádný vliv na uspořádání a obsah event. odkazovaných stránek. V době propojení naší stránky s externími stránkami byl kontrolován obsah odkazovaných stránek. Změny na těchto stranách (a na všech podstránkách nebo na dalších propojených stranách) po době spojení již nejsou pro nás testovatelné. Z tohoto důvodu se tímto výslovně distancujeme od veškerého obsahu stránek spojených z nebo na webu www.holidayhome.net

Obrazová dokumentace

https://unsplash.com/
https://billionphotos.com/
https://www.pexels.com/
https://www.dreamstime.com
https://www.iconfinder.com